Skip to content Skip to footer

GetAmped Fighters Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GetAmped Fighters
วันพฤหัสบดี, 10.1.2024

GetAmped Fighters, หรือบริษัท เอเบิ้ลเพลย์ จำกัด
นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดตครั้งล่าสุด: 10 มกราคม 2024

บทนำ
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึง ประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวมและวิธีการที่เรารวบรวมข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และปกป้องข้อมูลของท่านผู้ใช้งาน โปรดทำความเข้าใจกับแนวทางการปฏิบัติในการจัดการด้านความเป็นส่วนตัวของเรา และท่านสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางด้านล่าง “Contact GetAmped Fighters”
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะกับการรวบรวมข้อมูลในการเข้าใช้บริการ และการเปิดเผยข้อมูลที่ทางเราได้รับผ่านการใช้งานของท่านผ่านทาง: (1) แอปพลิเคชันของเรา ทั้งที่เข้าใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์มือถือ ซึ่งท่านผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทางเครือข่ายผู้ให้บริการโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ครายใดๆก็ตาม รวมถึงเครือข่ายของผู้ให้บริการเกมออนล์ เช่น  Apple Game Center หรือ Facebook และ (2) เว็บไซต์ของเรา โดยในที่นี้ ไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของเรา ต่อไปนี้จะถูกเรียกว่า “บริการ” ของเรา
โดยที่จะกล่าวต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คำว่า “GetAmped Fighters ”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ“ของเรา” ให้หมายถึง GetAmped Fighters  หรือบริษัท เอเบิ้ลเพลย์ จำกัด โดยข้อมูลของท่านผู้ใช้เราอาจรวบรวมผ่านการใช้บริการของท่าน ทั้งในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุความเป็นตัวท่าน และข้อมูลที่สามารถใช้ในการติดต่อผู้ใช้งาน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลทางเทคนิคเช่นที่อยู่ IP address ของอุปกรณ์ที่ท่านกำลังใช้เพื่อเข้าถึงบริการของเรา และข้อมูลชนิดของอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าใช้งานบริการของเรา
ก. ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลหมายรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะเพียงข้อมูลชื่อ-นามสกุล อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด หรือรูปถ่ายส่วนตัวหรือรูปภาพใดๆ ที่เราได้เก็บ ใช้ และเปิดเผย ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น
โปรดทำความเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น อาจถูกพิจารณาจัดเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน ในกรณีที่ข้อมูลอื่นๆนั้นหากถูกใช้รวมกับข้อมูลส่วนบุคคล จะเป็นการระบุตัวตนของผู้ใช้คนนั้นได้
นอกจากนั้น เรายังรวบรวมและเก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ซึ่งรวมถึงรหัสผู้ใช้งานและข้อมูลอื่นๆ จากเครือข่ายโซเชียลใดๆ ที่ท่านได้ใช้เพื่อการเข้าถึงบริการของเรา หรือข้อมูลที่ท่านได้โต้ตอบผ่านการให้บริการของเราดังที่อธิบายไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ในหัวข้อ “การโต้ตอบกับเครือข่ายสังคมออนไลน์”
 
ข. ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปนั้นคือ ข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนหรือติดต่อตัวผู้ใช้งานได้ เราจะรวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับการใช้งานบริการของเรา ซึ่งข้อมูลนั้นรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์มือถือผู้ใช้งาน หรือระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงประเภทอุปกรณ์ที่ใช้งาน. IP address, รหัสหมายเลขอุปกรณ์, Media Access Control address (MAC), หมายเลขโทรศัพท์ของอุปกรณ์ ข้อมูลประเทศที่อุปกรณ์นั้นลงทะเบียนไว้ (โดยรวมแล้วจะเรียกว่า “ ข้อมูลอุปกรณ์”) นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงประเภทเบราว์เซอร์, ภาษา, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP), หน้าอ้างอิงและเวลาออก, เวลาที่ใช้งาน, ข้อมูลที่ค้นหา, การประทับเวลาและวันที่, ข้อมูล clickstream, feature ที่ถูกใช้งาน, สถิติการเล่น, คะแนนและความสำเร็จ เวลาที่ใช้ในการเล่นเกมของเราและสถิติอื่นๆ ด้วย ซึ่งข้อมูลทั่วไปเหล่านี้ เรามีสิทธิ์ใช้งาน และเผยแพร่ได้ตามดุลยพินิจของเราและจะไม่ถูกจำกัดโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร
โดยทั่วไปแล้ว เราจะใช้ข้อมูลของท่าน (ทั้งที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไป) เพื่อการให้บริการของเราที่มีประสิทธิภาพและการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความนิยมของผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
    • ในการส่งของรางวัลให้กับผู้ใช้งานได้ และเพื่อการสื่อสารและประสานงานในการจัดส่งให้กับผู้ใช้งาน
    • ในการแจ้งข้อมูลประกาศที่สำคัญ เช่น การสื่อสารเกี่ยวกับการซื้อและการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการของเราและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
    • ในการส่งข้อความการแจ้งเตือน ไปยังอุปกรณ์มือถือของผู้ใช้งานเกี่ยวกับบริการของเรา (เช่น ข้อความแนะนำให้ท่านเปิดบริการเพื่อดำเนินการบางอย่าง เป็นต้น)
    • เพื่อให้ข้อมูลในเกม เกี่ยวกับชัยชนะของผู้เล่น
    • เพื่อให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและตอบข้อซักถามจากผู้ใช้งาน
    • เพื่อป้องกันการฉ้อโกงและกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของเรา
    • เพื่อช่วยให้เราพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของเรา
    • เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ของเรา และส่งเสริมการขายและโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และของบริษัทอื่นๆในกลุ่มบริษัท ของเรา
    • เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยตลาดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกับกลุ่มผู้ใช้งานของเรา
นอกจากนี้เราอาจใช้ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการเพิ่มเติม รวมถึง:
    • เพื่อส่งและกำหนดเป้าหมายการโฆษณาจากผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม
    • เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้งานของเรา เพื่อบริหารจัดการและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและให้การโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการมากขึ้น
    • เพื่อติดตามการคลิก หรือประสบการณ์การใช้งานบนหน้าแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์เรา รวมถึงการแสดงโฆษณาต่างๆบนหน้าแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์เราด้วย
เรารวบรวมข้อมูลของท่านอย่างไรและเราจะเก็บไว้นานเท่าไหร่
ก. การลงทะเบียนและการมีปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ
สำหรับการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในระบบของเรา ท่านผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลการเข้าสู่ระบบในบัญชีผู้ใช้งานของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ท่านสมัครไว้ได้ โดยท่านผู้ใช้งานอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลบางอย่างจากบัญชีผู้ใช้งานบนเครือข่ายสังคมนั้นๆ โดยข้อมูลที่ท่านอนุญาตให้เราเข้าถึงได้นั้น เป็นไปตามที่ท่านได้ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวไว้รวมถึงข้อมูลเพื่อนของท่านในเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นๆด้วย ท่านสามารถควบคุมและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้ได้โดยตรงจากเครือข่ายสังคม ตัวอย่างเช่น เราอาจเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ท่านได้ตั้งค่าไว้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น:
    • ชื่อเต็ม หรือชื่อที่แสดง ที่ระบุในเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นๆ
    • วันเดือนปีเกิด
    • เพศ
    • บัญชีผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
    • URL ของหน้าโปรไฟล์เครือข่ายสังคมออนไลน์
    • รูปโปรไฟล์
    • หมายเลข ID บัญชีผู้ใช้ ซึ่งเชื่อมโยงกับข้อมูลสาธารณะ เช่น ชื่อและรูปถ่ายโปรไฟล์
    • หมายเลข ID บัญชีผู้ใช้และข้อมูลสาธารณะอื่นๆ สำหรับเพื่อนของท่านที่เชื่อมต่อไว้กับบริการด้วย
    • อีเมลที่ล็อกอินที่ผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนไว้ให้กับเครือข่ายสังคมออนไลน์
นอกจากนี้ หากท่านเป็นสมาชิกของสังคมออนไลน์ บริการของเราจะช่วยให้ท่านสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบของเราผ่านทางหน้าจออินเทอร์เฟซที่เครือข่ายโซเชียลนั้นได้ด้วย และบริการของเราอาจช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านหน้าจอแอพพลิเคชั่นของเราได้เช่นกัน หากท่านเข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูลบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางหน้าบริการเรา เราอาจได้รับทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ (หรือที่จะให้ในอนาคต) ในเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นๆ โดยการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ท่านรับทราบเป็นอย่างดีและยินยอมที่จะอนุญาตให้เราเข้าถึงการใช้งานและการเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นของท่าน ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้กับเรา ท่านอาจกำหนดขอบเขตของข้อมูลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่จะเปิดเผยและให้ไว้กับเราได้ โดยใช้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในข้อมูลโปรไฟล์ในระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น
ข. การให้รางวัล
หากท่านเล่นเกมและชนะรางวัลในระบบของเรา และได้ให้ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่เรามีไว้เพื่อจัดส่งรางวัลให้แก่ท่าน  เราจะได้เก็บข้อมูลที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ (หากไม่ได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้) และข้อมูลอื่น ๆ ที่ของท่านให้ไว้กับเรา
ค. อื่น ๆ
เราอาจให้โอกาสท่านในการเข้าร่วมชิงรางวัล หรือชิงโชค หรือการแข่งขัน (“ โปรโมชั่น”) โดยอาจขอให้ท่านทำแบบสำรวจ หากท่านเลือกที่จะเข้าร่วมโปรโมชั่นหรือตอบแบบสอบถามของเรา เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย เช่น ที่อ ยู่อีเมล หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ รวมถึงข้อมูลใดๆที่อาจจะรวบรวมผ่านโปรโมชั่นหรือการสำรวจ โดยข้อมูลดังกล่าวนั้นจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
หากท่านขอความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการใช้บริการของเรา เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หรือชื่อบัญชีผู้ใช้งานสังคมออนไลน์ของท่าน และหากมีความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไขปัญหา เราอาจต้องขอให้ท่านป้อนภูมิภาคและภาษาเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในภาษาที่ใช้งานของท่านด้วย
นอกจากนี้ข้อมูล IP address หรือข้อมูลอุปกรณ์ของท่านอาจช่วยให้เราสามารถระบุที่ตั้งทางภูมิศาสตร์โดยประมาณของท่าน (อย่างไรก็ตาม GetAmped Fighters ไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลตำแหน่งที่แน่นอน จากอุปกรณ์มือถือของท่านได้) นอกจากนี้เรายังอาจขอหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลในการติดต่ออื่นๆด้วย
การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ
คุกกี้เป็นข้อความเล็กๆที่เราหรือผู้ให้บริการอื่นๆ เช่น Google Analytics ส่งไปยังเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของท่าน คุกกี้อาจถูกใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น แต่สำหรับเรา คุกกี้ในระบบของเรามีไว้เพื่อรับข้อมูลเบราว์เซอร์หรือข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ของผู้ใช้งานเท่านั้น
คุกกี้บางตัวจำเป็นต้องเปิดใช้งาน เพื่อให้ท่านผู้ใช้สามารถใช้บริการหรือเล่นเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเล่นเกมของท่านให้ดียิ่งขึ้น หรือเพื่อให้เกมสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างไหลลื่น หรือเพื่อความสะดวกไม่ให้ท่านผู้ใช้งานต้องป้อนข้อมูลหลายครั้งในการเข้าใช้บริการ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลคุกกี้สามารถบ่งบอกว่า ข้อมูลส่วนใดของบริการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ข้อมูลเวลาที่ผู้ใช้ใช้งานในระบบ และการโต้ตอบกับเนื้อหา โดยคุกกี้จะเชื่อมโยงกับรหัสผู้ใช้งาน GetAmped Fighters ของท่าน แต่คุกกี้ของเราจะไม่เก็บข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการของเราจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน
ท่านสามารถเลือกในการปิดการใช้งานคุกกี้โดยการปรับเปลี่ยนตัวเลือกในเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อระงับการทำงานคุกกี้ หรือสามารถตั้งค่าให้บราวเซอร์แจ้งให้ทราบก่อนที่จะรับคุกกี้ในหน้าเว็บไวต์ที่ท่านจะเข้าชม อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ยอมรับคุกกี้ของเราทั้งหมด ท่านอาจจะไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราทั้งหมดได้
นอกจากนี้เรายังอาจใช้ “Pixel tags”, “web beacons”, “clear GIFs” หรือวิธีการที่คล้ายกัน เพื่อเชื่อมต่อกับบริการ-ของเรา และเพื่อรวบรวมการข้อมูลใช้งาน ข้อมูลสถิต และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ โดย Pixel tags เป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานกับภาพอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมักเป็นพิกเซลเดียวที่ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถมองเห็นได้ และอาจเกี่ยวข้องกับคุกกี้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้หรือฮาร์ดไดรฟ์ Pixel tags ช่วยให้เราสามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บางหน้าของบริการ และช่วยกำหนดประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายหรือการโฆษณาของเรา
โปรดรับทราบว่า ผู้ให้บริการอื่นๆที่เป็นบุคคลที่สามที่ส่งโฆษณาเข้ามาในระบบบริการของเราอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นๆในการจัดวางตำแหน่งโฆษณาของพวกเขา ซึ่งจะไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการของเรา
การกดคลิกที่ปุ่ม “ยอมรับ” หรือ “ตกลง” จะมีผลบังคับใช้และเป็นการยินยอมให้ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆบนอุปกรณ์ของท่าน
การเก็บรักษาข้อมูลของท่าน
เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในให้บริการและการประมวลผลข้อมูล หรือในกรณีที่กฎหมายบังคับให้ดำรงข้อมูลไว้ โดยเราจะเก็บข้อมูลไว้จนกว่าจะครบกำหนดตามเวลาที่กฎหมายบังคับ และหลังจากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบออกจากระบบการให้บริการของเรา
เราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านอย่างไร
ก. ภายในกลุ่มบริษัท ของเรา
เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัท ในกลุ่มของเรา โดยการนำข้อมูลของท่านไปใช้งานจะต้องสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
ข. การโฆษณาของบุคคลที่สาม
เราจะไม่ส่ง เปิดเผย หรือยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากผู้โฆษณาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม หรือเครือข่ายโฆษณาและแพลตฟอร์มการโฆษณา (“โฆษณา”) หรือระบบใดๆที่มีจุดประสงค์ในการทำการตลาดทางตรง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากตัวท่านผู้ใช้บริการเอง
เราอาจให้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างหรือข้อมูลทั่วไปของท่านให้กับ ผู้โฆษณาเพื่อการโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมายในระบบของเรา และ/หรือบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการรายอื่น เราอาจอนุญาตให้ผู้โฆษณารวบรวมข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลบนระบบการให้บริการของเรา ซึ่งพวกเขาอาจแบ่งปันกับเรารวมถึงข้อมูลที่ตั้งอุปกรณ์และข้อมูลอุปกรณ์ของท่าน นอกจากนั้น ผู้โฆษณาอาจเก็บข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการแสดงของโฆษณา เช่น จำนวนครั้งที่โฆษณาแสดงให้เห็น ระยะเวลาที่โฆษณามีการดูหรือคลิกบนหน้าจอ ผู้โฆษณาอาจรวบรวมข้อมูลนี้ผ่านการใช้เทคโนโลยีการติดตาม เช่น คุกกี้ของเบราว์เซอร์และเว็บบีคอน เป็นต้น
แม้ว่าเราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้โฆษณา แต่ท่านผู้ใช้โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้โฆษณาอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น จนสามารถบ่งบอกถึงตัวท่านผู้ใช้งานได้ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเรา
ค. ผู้ให้บริการรายอื่น
เราใช้ช่องทางการชำระเงิน หรือ Payment Gateway ของผู้ให้บริการอื่น สำหรับการประมวลผลการชำระเงินที่ท่านทำในระบบของเรา ซึ่งผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงิน หรือ Payment Gateway อาจได้รับข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน ที่อยู่จริง และข้อมูลอื่นๆของท่าน เพื่อยืนยันตัวตนของท่านสำหรับการชำระเงิน นอกจากนี้เพื่อช่วยในการบริหารจัดการและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราอาจใช้ผู้ให้บริการรายอื่น เช่น ผู้พัฒนาเกม หรือผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น โดยผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงิน หรือ Payment Gatewayและผู้ให้บริการรายอื่นเหล่านี้ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านเพื่อดำเนินการให้บริการที่พวกเขาได้รับอนุญาตให้บริการกับเราเท่านั้น และพวกเขาตกลงที่จะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ตลอดจนพวกเขาตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลอื่น เว้นแต่จะเป็นไปตามกฎหมาย
เช่นเดียวกับผู้โฆษณา ท่านผู้ใช้งานโปรดทำความเข้าใจและรับทราบว่า ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลอาจรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาได้รับจากเราเข้ากับข้อมูลอื่นที่พวกเขาอาจได้รับแล้วหรืออาจได้รับจากแหล่งอื่นในอนาคต จนสามารถบ่งบอกถึงตัวท่านผู้ใช้งานได้ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเรา
ง. กรณีพิเศษ
เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านต่อเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือต่อคู่กรณีพิพาทตามที่เราเห็นสมควรและเชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อจัดการข้อพิพาทตามกระบวนการทางกฎหมาย (เช่น หมายศาล เป็นต้น) เพื่อปกป้องทรัพย์สินและสิทธิ์ของเรา หรือบุคคลอื่นใด หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคลใดๆ หรือเพื่อป้องกันหรือระงับกิจกรรมที่เป็นความผิดทางกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ
กรณีที่มีการควบรวมกิจการ หรือปรับโครงสร้างองค์กร หรือการขายสินทรัพย์ หรือในกรณีที่มีการล้มละลาย อาจมีการขาย โอน หรือแบ่งสินทรัพย์ของเราบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ซื้อด้วย
จ. โปรโมชั่น
เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นใดๆ ที่ท่านได้ยินยอมเข้ารับข้อมูลหรือมีความสนใจในโปรโมชั่นนั้นๆของเรา เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพในการบริหาร การทำการตลาด สนับสนุน หรือส่งเสริมโปรโมชั่น รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลรายชื่อผู้ใช้งานที่ได้รับรางวัลจากเราด้วย
ผู้ใช้บริการที่เป็นเยาวชน
บริษัท มุ่งมั่นให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษสำหรับความเป็นส่วนตัวของเด็กซึ่งอาจใช้บริการของเรา บริการนี้มีไว้สำหรับหรือกำหนดให้กับบุคคลทุกวัย
 
หมายเหตุพิเศษสำหรับผู้ปกครอง (Special Note to Parents)
หากท่านทราบว่าบุตรหลานของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเพื่อการบริการของเรา เราขอเรียนให้ท่านแจ้งให้เราทราบ เพื่อที่เราอาจลบข้อมูลออกจากบันทึกของเรา และยุติคุณสมบัติหรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องส่งคำขอตรวจสอบให้เราได้ที่ [email protected] เพื่อขอให้ลบข้อมูลได้
 เรายังขอให้ผู้ปกครองแนะนำบุตรหลานของท่านด้วยว่า เมื่อใช้อินเทอร์เน็ต อย่าให้ชื่อจริง ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง เราขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการช่วยเหลือเราในการมอบประสบการณ์ออนไลน์ที่ปลอดภัยและสนุกสนานให้กับบุตรหลานของท่าน อย่างไรก็ตาม เราสนับสนุนให้ท่านพูดคุยกับลูกหลานของท่านเกี่ยวกับการสื่อสารกับคนแปลกหน้าและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์
เราปกป้องข้อมูลของท่านอย่างไร
GetAmped Fighters เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลของท่าน เราได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต เราไม่มีนโยบายและจะไม่ร้องขอให้ท่านป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบหรือการระบุตัวตน ในช่องทางการสื่อสารอื่นใดที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่พึงประสงค์ (เช่น อีเมล เป็นต้น)
หากมีการละเมิดความปลอดภัยเกิดขึ้น เราอาจทำการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นตามกฎหมายให้ท่านทางอีเมลหรือแจ้งให้ท่านทราบในหน้าระบบบริการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยขึ้นอยู่กับ 1) บทบัญญัติแห่งกฎหมายและ (2) มาตรการในการตรวจสอบการละเมิดและกู้คืนความสมบูรณ์ของระบบที่เหมาะสม
ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง ลบ หรือคัดลอกข้อมูลของท่านออกได้อย่างไร
ท่านสามารถส่งอีเมลถึงเราที่ [email protected] เพื่อขอให้เราลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากฐานข้อมูลของเราได้ ในกรณีดังกล่าวโปรดแจ้งข้อความ “ลบบัญชีของฉัน” หรือ “เปลี่ยนข้อมูลของฉัน” ในหัวเรื่องและรวมถึงแจ้งรหัส ID ผู้ใช้ ชื่อและนามสกุล และที่อยู่อีเมลในเนื้อหาของข้อความที่ส่งให้เราด้วย เราจะตรวจสอบและประเมินโดยคำนึงถึงผลกระทบหลายๆด้านเพื่อปฏิบัติตามคำขอของท่าน เราอาจเก็บสำเนาบันทึกข้อมูลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ
โปรดเข้าใจและรับทราบว่า การสื่อสารใดๆที่ท่านอาจส่งผ่านระบบหรือบริการของเรา รวมถึงความคิดเห็นหรือข้อความที่ท่านโพสต์ (และเนื้อหาใด ๆ จากความคิดเห็นเหล่านั้นที่รวมอยู่ในการโพสต์หรือการส่งของผู้ใช้งานคนอื่น) จะถูกจัดเก็บโดย GetAmped Fighters และจะไม่ถูกลบ เว้นแต่ว่าเราจะดำเนินการตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้GetAmped Fighters ไม่สามารถลบเนื้อหาที่ท่านโพสต์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือที่ผู้อื่นโพสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้
ท่านสามารถควบคุมข้อมูลที่ต้องการให้ GetAmped Fighters เราเก็บรวบรวมผ่านการตั้งค่าในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ท่านสามารถกำหนดค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้จากเราได้ และอาจปรับการตั้งค่าของอุปกรณ์มือถือของท่านเพื่อป้องกันไม่ให้บริการรับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าบริการอาจอาศัยคุกกี้และข้อมูลตำแหน่งเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สาม
บริการของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นและบริการออนไลน์อื่น รวมถึงโฆษณาของบุคคลที่สาม หากท่านเลือกที่จะคลิกผ่านไปยังหน้าเว็บไซต์อื่นๆ หรือบริการออนไลน์อื่นๆ โปรดรับทราบว่าข้อมูลใดๆที่ท่านอาจให้กับผู้ให้บริการเว็บไซต์นั้นๆจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของเว็บไซต์หรือบริการนั้นๆ และไม่ใช่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ของเรา เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม และการที่มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการอื่นใดดังกล่าวปรากฏในบริการของเรานั้น ไม่ได้หมายความว่าเรารับรองหรือได้อนุมัตินโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้ใช้บนเว็บไซต์นั้นๆด้วย
ก่อนที่จะให้ข้อมูลใดๆ กับเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของเว็บไซต์หรือบริการนั้น ท่านยอมรับว่า GetAmped Fighters จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ท่านให้ข้อมูลรวมถึงการรวบรวมและการจัดการข้อมูลดังกล่าว
อัพเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา หากเราแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในลักษณะที่เป็นสาระสำคัญจะมีการโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์และในแอพพลิเคชันของเราพร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อัปเดตเป็นเวลา 30 วัน นอกจากนี้เรายังจะแจ้ง “วันที่อัปเดตล่าสุด” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรานี้ด้วย ขอให้ท่านทราบว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ที่ใช้ในที่นี้รวมถึงการปรับปรุงและแก้ไขใดๆ ที่เราอาจทำเป็นครั้งคราวต่อไปในอนาคต
โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการต่อไปหลังจากที่เราโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงหรือแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ท่านยอมรับที่จะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไข หากนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขแล้วไม่เป็นที่ยอมรับของท่าน ท่านจะต้องหยุดใช้บริการของเราทันที
การติดต่อเรา
หากท่านมีคำถามข้อสงสัยคำขอหรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลของเราโปรดติดต่อเราที่ [email protected]