Skip to content Skip to footer

TEAM OF SERVICE

ข้อกำหนดในการให้บริการของ GetAmped Fighters Mobile 
ลงวันที่ 10-01-2024
GetAmped Fighters Mobile 
ข้อกำหนดในการให้บริการของ GetAmped Fighters Mobile 
อัพเดทล่าสุด: 10 มกราคม 2024
บทสรุป
เราขอให้ท่านผู้ใช้งานโปรดตรวจสอบอย่างละเอียดถึงข้อกำหนดในการให้บริการด้านล่างให้ครบถ้วน เพื่อรับทราบข้อมูลสำคัญและเงื่อนไขทางกฎหมายที่บังคับใช้กับการใช้บริการ “GetAmped Fighters Mobile” 
● ข้อกำหนดในการให้บริการด้านล่างเป็นข้อตกลงระหว่างท่านผู้ใช้งานกับ GetAmped Fighters Mobile หรือ บริษัท เอเบิ้ลเพลย์ จำกัด (และให้หมายความรวมถึงคำว่า “GetAmped Fighters Mobile”, หรือ “พวกเรา” หรือ“เรา” ที่อาจจะมีต่อไปในข้อกำหนดนี้) ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการเข้าใช้บริการของท่านและ“ ผู้ใช้” คนอื่นๆด้วย และการใช้บริการของเราจะถูกบังคับภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราด้วยเช่นกัน      
● เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการนี้เมื่อใดก็ได้ โดยหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการนี้ เราจะแจ้งให้ท่านผู้ใช้ทราบล่วงหน้าก่อนที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับใช้      
● ท่านไม่สามารถใช้บริการของเราได้ หากท่านมีอายุต่ำกว่า 15 ปี และบริการของเรานี้มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัวของผู้ใช้เท่านั้น      
● ท่านไม่สามารถโพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในระบบ หรือส่งข้อความที่ไม่เหมาะสมผ่านบริการของเรา รวมถึงข้อมูลใดๆที่ท่านไม่มีสิทธิ์เผยแพร่ได้ตามกฎหมาย และข้อความอันเป็นความผิดตามกฎหมาย      
● เราอาจยุติ หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการของเรา รวมถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการของเราได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือจะต้องรับผิดชอบใดๆต่อท่าน           
เงื่อนไขการให้บริการ
ข้อกำหนดในการให้บริการ GetAmped Fighters Mobileนี้ถือเป็นข้อตกลงสัญญาในการใช้บริการของเรา ระหว่างท่านกับGetAmped Fighters Mobileหรือบริษัท เอเบิ้ลเพลย์ จำกัด ข้อกำหนดในการให้บริการนี้หมายรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของGetAmped Fighters Mobileเราด้วย
บริการของเรา คือการให้บริการเกมแอคชั่น สามมิติ แก่ผู้ใช้งาน ผ่านทางหน้าจอมอนิเตอร์ของอุปกรณ์สื่อสาร หรือคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยเครื่องควบคุมที่เราให้บริการอาจตั้งอยู่ในสถานที่ของเรา หรือที่อื่น และหากท่านสามารถเล่นและชนะเกมได้ ท่านจะได้รับรางวัลตามแต่ที่จะกำหนดไว้ในแต่ละเครื่อง โดยทางเราจะบริการจัดให้มีการจัดส่งรางวัลไปยังที่อยู่ของผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนไว้ แต่อาจมีค่าธรรมเนียม อากร หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดตามที่ระบุไว้ในการให้บริการ แล้วแต่กรณี
ท่านรับทราบว่าข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นเพียงข้อตกลงระหว่างเรากับท่านเท่านั้น และไม่ใช่กับการใช้งานหรือใช้บริการใดๆผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือที่ท่านดาวน์โหลด (เช่น Apple Inc. หรือ Google Inc.) และเราในฐานะผู้ให้บริการเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการให้บริการและข้อมูลเนื้อหาที่ท่านรับทราบในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา ยกเว้นที่อาจจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ หากท่านมีอุปกรณ์ Apple และข้อกำหนดในการให้บริการของเรามีข้อจำกัดน้อยกว่าหรือขัดแย้งกับข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว ท่านตกลงยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของเรานี้
ท่านตกลงและยอมรับที่จจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้ รวมถึงที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย
โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการอย่างละเอียดก่อนที่จะเข้าใช้บริการของเรา และหากท่านได้เข้าสู่ระบบและใช้บริการของเราแล้ว ให้ถือว่า (1) ท่านได้อ่านทำความเข้าใจและยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ (2) ท่านอายุ 18 ปีขึ้นไป หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการนี้ โปรดอย่าเข้าใช้บริการของเรา 
ท่านได้ทำความเข้าใจและยอมรับว่า เราอาจแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมใดๆจากท่าน และให้ถือว่าการแก้ไขนั้นมีผลทันทีเมื่อโพสต์ข้อกำหนดในการให้บริการที่แก้ไขแล้ว โดยท่านเข้าใจเป็นอย่างดีและยอมรับเงื่อนไขส่วนนี้ การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการจะประกาศโดยการโพสต์แจ้งลงในหน้าเว็บไซต์หรือภายในแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการของเรา หรืออาจโพสต์แจ้งใน  Apple App Store, Google Play และแพลตฟอร์มดาวน์โหลดแอพพลิเคชันมือถืออื่นๆ เราเปิดให้บริการไว้ด้วย ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการของเรา การที่ท่านเข้าใช้บริการของเราหลังจากที่เราได้โพสต์แจ้งการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้ถือว่าท่านตกลงและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วด้วย
เราขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลอื่นใดที่มีในบริการของเรา ที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดในการให้บริการนี้
การใช้บริการ และเราให้สิทธิ์แก่ท่านในการเข้าใช้บริการของเราภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงตามที่มีข้อกำหนดในการให้บริการนี้ รวมถึงข้อตกลงที่ท่านจะไม่กระทำการใดๆหรือดำเนินการใด ๆ ต่อไปนี้ผ่านระบบหรือบริการของเราด้วย:
● การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขส่วนใดๆ ของระบบหรือบริการของเรา      
● ให้เช่า เช่าซื้อ ขาย โอน จำหน่ายสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ หรือเนื้อหาใดๆ ในบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของเรา      
● การใช้บริการของเราทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของมัน เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า รวมถึง และไม่จำกัดเพียงการสื่อสาร หรืออำนวยความสะดวกในการโฆษณา หรือการชักชวน หรือเชื้อเชิญผู้อื่นในเชิงพาณิชย์ ให้เข้ามาใช้บริการ (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกระบบการบริการของเรา)      
● แทรกแซงหรือขัดขวางการให้บริการของเรา หรือพยายาหลีกเลี่ยงระบบรักษาความปลอดภัยที่มีต่อข้อมูลในบริการของเรา      
● การใช้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฎหมาย      
● การใส่ร้าย สะกดรอย รังแก ข่มขู่ คุกคาม หรือกระทำการใดๆเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่น รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่อาจถูกใช้เพื่อติดตาม ติดต่อ หรือปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นนั้น      
● การแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด หรือจงใจระบุข้อมูลส่วนตัวอย่างไม่ถูกต้อง หรือแสดงความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น      
● การสร้างบัญชี GetAmped Fighters Mobileและใช้บริการของเราโดยอาศัยโปรแกรมช่วยเหลือใดๆ ตลอดจนการกระทำใดๆอันเป็นความผิดทางอาชญากรรมทางไซเบอร์ อันอาจจะทำให้เราหรือบุคคลอื่นใดเสียหาย      
การลงทะเบียนและการชำระเงิน
หากท่านลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้งาน GetAmped Fighters Mobileโดยใช้บัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรักษาความลับหรือการเปิดเผยข้อมูลและการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลในบัญชีสังคมออนไลน์ของตัวท่านเอง เราจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อข้อมูลความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของท่าน ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นท่านจะเปิดเผยหรืออนุญาตให้เข้าถึงได้โดยเจตนาของตัวท่านเอง หรือเป็นความประมาทเลินเล่อของตัวท่าน ก็ตาม อีกทั้งไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เราจะรู้หรืออาจจะรู้ถึงการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลดังกล่าวของท่านหรือไม่ด้วย และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ท่านใช้ลงทะเบียนสมัครบริการกับเรา ท่านควรแจ้งและอัพเดตข้อมูลโปรไฟล์ของท่านด้วย
การนำส่งข้อมูลการชำระเงินของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ห้บริการช่องทางการชำระเงิน หรือ Payment Gateway เราไม่มีหน้าที่และจะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการชำระเงินของท่าน
เราแนะนำให้ท่านมีบัญชีผู้ใช้เพียงบัญชีเดียวสำหรับการใช้บริการของเรา หากเราตรวจสอบและพบว่า ท่านมีบัญชีผู้ใช้งานมากกว่าหนึ่งบัญชี บัญชีผู้ใช้งานทั้งหมดของท่านอาจถูกยกเลิกโดยเราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และรางวัลหรือข้อมูลพอยท์ใดๆที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้นั้น อาจถูกยกเลิกด้วยเช่นกัน
การยกเลิกบัญชี
เราสามารถยุติการให้บริการและระงับบัญชีผู้ใช้ของท่าน หากเราพบว่าท่านนั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา โดยเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้เมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของเราด้วย
หากบัญชีผู้ใช้งานของท่านถูกระงับหรือยกเลิก ท่านอาจสูญเสียข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานนั้น รวมถึงคะแนน หรือพอยท์ หรือสกุลเงินเสมือนอื่น หรือสินค้าเสมือน ตลอดจนสิทธิ์ในการได้รับรางวัลในบัญชีผู้ใช้นั้นด้วย และท่านไม่มีสิทธิ์ใดๆในการขอคืนเงิน หรือเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น และเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการใดๆทั้งในการเปิดเผยข้อมูลที่ท่านร้องขอ หรือการชดใช้ ชดเชย หรือการแก้ไขใดๆให้แก่ท่าน ตลอดจนเราขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่เก็บรักษาบัญชีผู้ใช้ของท่าน หรืออนุญาตให้การเข้าถึงข้อมูลแก่บุคคลใดก็ตาม
ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์
GetAmped Fighters Mobile เราไม่มีจุดประสงค์ที่จะให้บริการกับเด็กหรือเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์ และไม่แนะนำให้บุคคลผู้ที่มีอายต่ำกว่าเกณฑ์เข้าชมหรือใช้บริการของเราด้วย โดยการที่ท่านคลิกยอมรับหรือตกลเข้าใช้บริการท่านของเรา ท่านรับรองตัวท่านเองว่า ท่านเป็นบุคคลอยู่มีอายุ 13 ปีขึ้นไปแล้ว 
ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการเฝ้าระวังและดูแลบุตรหลานของท่าน พร้อมตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เยาวชนของท่านที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์ เข้าใช้บริการของเราผ่านบัญชีผู้ใช้ของท่าน รวมถึงความรับผิดชอบในการดูแลต่อการชำระเงินโดยใช้ข้อมูลบัตรเครดิต หรือข้อมูลช่องทางการชำระเงินอื่นๆของตัวท่านเองด้วย
บริการของบุคคลที่สาม
บริการของเรานี้อาจมีลิงค์ไปยังหน้าต่างการเข้าสู่ระบบและการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการอื่น รวมถึง Facebook, Google accountโดยบริการเหล่านี้ของผู้ให้บริการอื่น มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านเท่านั้น และเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและข้อมูลใดๆของผู้ให้บริการอื่น การเข้าใช้บริการของบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการอื่น ท่านอาจต้องยอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติมของพวกเขา และเราจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบ และไม่รับประกันการให้บริการใดๆของบุคคลที่สาม การที่ท่านตกลงที่จะเข้าใช้บริการของพวกเขาเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ท่านเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการอื่นหรือบุคคลที่สามอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนของท่านถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ เราแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนสำหรับข้อกำหนดการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือเงื่อนไขในการให้บริการของผู้ให้บริการรายอื่นหรือบุคคลที่สามที่ท่านจะเข้าไปใช้บริการของพวกเขา 
เราอนุญาตให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบการให้บริการของเราได้โดยผ่านบริการของบุคคลที่สาม เช่นFacebook, Google account โดยในการใช้ช่องทางดังกล่าว ท่านได้อนุญาตให้ GetAmped Fighters Mobileและ บริษัทในเครือของเราสามารถเข้าถึงข้อมูลในบัญชีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามเหล่านั้นของท่านด้วย (รวมถึงข้อมูลโปรไฟล์ เพื่อน และการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว) ในทางเดียวกัน บุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการอื่นเหล่านั้นอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลในบัญชีผู้ใช้งานของท่านในระบบการให้บริการของเราด้วยเช่นเดียวกัน
ทรัพย์สินทางปัญญา
นอกเหนือจากเนื้อหา ข้อความ หรือข้อมูลที่ท่านผู้ใช้งานเป็นผู้นำเข้าสู่ระบบ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) เนื้อหา ข้อความ และข้อมูลต่างๆในระบบการให้บริการของเรา รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ การออกแบบ กราฟิก โลโก้ การแสดงผลหน้าจอ ไอคอน ปุ่ม รูปภาพ ภาพถ่าย คลิปเสียง คลิปวิดีโอ ดาวน์โหลดดิจิตอล การรวบรวมข้อมูล ซอฟต์แวร์ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึง สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อโดเมน แอปพลิเคชัน หรืออื่นใด สำหรับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด สิทธิในความเป็นเจ้าของและสิทธิ์ความลับทางการค้าทั้งหมดนั้นเป็นของ GetAmped Fighters Mobileหรือ บริษัท เอเบิ้ลเพลย์ จำกัด แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ซึ่งอาจรวมถึงเครื่องหมายการค้าทั้งที่ได้จดทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียนด้วย
ค่าใช้จ่าย
หากมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา ท่านตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายเหล่านั้น และท่านตกลงและยินยอมให้เรามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินจากบัญชีของท่านผ่านช่องทาง Apple App Store, Google Play หรือแพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่นอื่นๆ สำหรับการเรียกเก็บค่าบริการใดๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านเข้าใช้บริการของเรา
หากบริการส่วนใดของเราเป็นบริการฟรี บริการนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการอัพเกรดเพิ่มเติม รวมถึงการซื้อสกุลเงินเสมือนและสินค้าเสมือนจริง (ทั้งที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ท่านสามารถป้องกันการซื้อหรืออัพเกรดเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติได้โดยปรับการตั้งค่าในอุปกรณ์ของท่าน
อุปกรณ์มือถืออาจคงสถานะล็อคอินในระบบบริการของเราเป็นระยะเวลาหนึ่ง หลังจากที่ท่านดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น หรือเข้าใช้บริการและไม่ได้ล็อคเอ้าท์ออกจากระบบ หรือหลังจากที่ท่านทำการซื้อสินค้าเสมือนจริงหรือสกุลเงินเสมือนจริงทางอุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งด้วยเหตุนี้อาจทำให้ตัวท่านผู้ใช้ (และอาจรวมถึงเด็กหรือเยาวชนที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าสู่ระบบและใช้บริการได้ ) เข้ากดซื้อสินค้า สกุลเงินเสมือน หรือเข้ารับการอัพเกรดบริการโดยมิได้เจตนา ซึ่งฟังก์ชั่นของซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์มือถือนี้ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเรา ท่านสามารถเปลี่ยนฟังก์ชั่นนี้ผ่านเมนู “โปรไฟล์ผู้ใช้” บนอุปกรณ์ของท่าน
ราคาหรือค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าใช้บริการของเราตามที่แจ้ง เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น และท่านยังอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการของเราบางส่วน แม้ว่าบริการนั้นจะเป็นบริการฟรีก็ตาม (ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้อินเทอร์เน็ต การรับส่งข้อความ sms เป็นต้น) ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการชำระภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน
เราอาจทำการระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่านและ / หรือการชำระเงินและระงับหรือยกเลิกการจัดส่งรางวัลที่รอดำเนินการ หากมีการเรียกเก็บเงินคืนจากบริษัทบัตรเครดิตของท่าน หรือมีการแจ้งเตือนเหตุไม่ปกติจากผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงิน หรือหากพบว่าการทำธุรกรรมเหล่านั้นเกิดจากการกระทำความผิดทางกฎหมาย
จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับการใช้บริการ หรือเพื่อซื้อสกุลเงินเสมือนจริงหรือสินค้าเสมือนนั้น ท่านไม่สามารถขอคืนเป็นเงินจริงได้ ยกเว้นตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดหรือระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ หากเราพิจารณาว่าคะแนน หรือพอยท์ GetAmped Fighters Mobileหรือสกุลเงินเสมือนจริง หรือสินค้าเสมือนอื่นไม่ได้รับการบันทึกเครดิตอย่างถูกต้องไปยังบัญชีของท่าน หรือสูญหายเนื่องจากข้อผิดพลาดในระบบ เราจะเครดิตคะแนน หรือพอยท์ GetAmped Fighters Mobileหรือสกุลเงินเสมือนจริงหรือสินค้าเสมือนจริงอื่น ๆในระบบให้ท่าน แต่จะไม่มีการคืนเป็นเงินจริงให้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
การโพสต์เนื้อหาและข้อความของผู้ใช้งาน
“เนื้อหาผู้ใช้” หมายถึง เนื้อหา ข้อความ หรือข้อมูล ที่ผู้ใช้สร้างและโพสต์ลงในระบบบริการของเรา ท่านผู้ใช้รับรองและรับประกันว่า ท่านเป็นเจ้าของเนื้อหาเหล่านั้นที่ท่านโพสต์บนบริการของเรา หรือท่านมีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายในการโพสต์เนื้อหาดังกล่าว ท่านเองต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาผู้ใช้ของท่าน แต่เพียงผู้เดียว ท่านยอมรับว่า GetAmped Fighters Mobileหรือบริษัท เอเบิ้ลเพลย์ จำกัด เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ รวมถึงการการรับผิดใดๆต่อท่านอันเกี่ยวกับการกระทำของผู้ใช้งานรายอื่นด้วย
GetAmped Fighters Mobileหรือ บริษัท เอเบิ้ลเพลย์ จำกัด ไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ในเนื้อหาผู้ใช้ของท่าน ท่านสามารถลบเนื้อหาผู้ใช้ของท่านออกจากระบบบริการของเรา หรือยกเลิกบัญชีของท่านได้ แต่โปรดเข้าใจและรับทราบว่า เราอาจเก็บรักษาข้อมูลเนื้อหาผู้ใช้ของท่านไว้ในเซิร์ฟเวอร์และสำเนาสำรองเนื้อหาผู้ใช้ที่ท่านโพสต์ไว้
เรามีสิทธิ์แก้ไข บล็อก หรือลบเนื้อหาผู้ใช้ที่เราพิจารณาแล้วว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการนี้ และอาจแก้ไข บล็อก หรือลบเนื้อหาผู้ใช้ได้ทุกเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
วิดีโอคลิปที่บันทึกการเล่น หรือ เข้าใช้งานภายในเกม เป็นทรัพย์สินของ GetAmped Fighters Mobileหรือ บริษัท เอเบิ้ลเพลย์ จำกัด การที่ท่านเล่น หรือ เข้าใช้งานภายในเกมไม่ถือเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของในวิดีโอดังกล่าว
ลิขสิทธิ์
เราไม่มีภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบใดๆในการยอมรับ ปฏิเสธ แสดง ตรวจสอบ ดูแล แก้ไข หรือลบ เนื้อหาผู้ใช้ใดๆบนหน้าบริการของเรา แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของเราเป็นครั้งคราวในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และอย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอื่นๆ ในเนื้อหาผู้ใช้ใดๆที่มีการนำเข้าสู่ระบบบนหน้าบริการเราทั้งสิ้น แต่หากท่านเห็นว่าเนื้อหาผู้ใช้ใด เป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราตามที่อยู่อีเมลด้านล่างพร้อมแจ้งรายละเอียดของข้อมูล ตามหัวข้อต่อไปนี้:
● คำอธิบายของงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ท่านอ้างว่าถูกละเมิด      
● คำอธิบายว่าเนื้อหาใดที่ท่านอ้างว่ามีการละเมิดอยู่      
● ที่อยู่ของท่าน (รวมถึงประเทศ) หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล      
● ข้อความที่แสดงว่าท่านมีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะโต้แย้งว่า ข้อมูลผู้ใช้นั้นไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนตามกฎหมาย      
● หลักฐานที่แสดงว่าท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย      
● ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือลายมือชื่อจริงของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์      
ท่านควรส่งการแจ้งเตือนไปที่ [email protected]
เมื่อเราได้รับคำขอพร้อมกับเอกสารข้างต้นแล้ว เราจะพยายามตรวจสอบความถูกต้อง และจะดำเนินการลบเนื้อหาผู้ใช้ที่ละเมิดนั้นออกจากระบบการให้บริการของเรา ทั้งนี้ เนื้อหาผู้ใช้ที่ถูกลบไปดังกล่าวนั้น อาจถูกกู้คืนไปยังหน้าระบบบริการของเราในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้าง
 
 
สกุลเงินเสมือนหรือ คะแนน RM และสินค้าเสมือน
การให้บริการของเรารวมถึง “สกุลเงินเสมือนจริง” ซึ่งประกอบด้วย ” คะแนน RM” เหรียญคะแนน หรือแต้ม (Point) หรือรายการใดๆที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งท่านอาจได้รับจากการใช้บริการ หรือซื้อด้วยการชำระเงินจริง และหมายรวมถึง “สินค้าเสมือนจริง” เช่น ไอเทมในเกม แต้ม คะแนน หรือตัวช่วยใดๆที่เกี่ยวกับการให้บริการของเรา ซึ่งท่านอาจได้รับจากการใช้บริการ หรือซื้อด้วยการชำระเงินจริง
โปรดทำความเข้าใจและยอมรับด้วยว่า เรามีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการจัดการ ควบคุม แก้ไข หรือจำกัด สกุลเงินเสมือนจริงและ / หรือสินค้าเสมือนจริง รวมถึงการกำหนดราคาในการซื้อ โดยเราขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลใดๆ สำหรับการกระทำดังกล่าว ท่านไม่มีสิทธิ์กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ในหรือต่อสินค้าเสมือนใด ๆ หรือสกุลเงินเสมือน เว้นแต่จะเป็นสกุลเงินเสมือนจริงและ / หรือสินค้าเสมือนจริง ที่ท่านได้รับมาแล้วหรือที่ได้ซื้อมา
โปรดเข้าใจและรับทราบด้วยว่า คะแนน RM หรือสกุลเงินเสมือนอาจมีกำหนดระยะเวลาในการใช้ช่วงระยะเวลาหนึ่งตามที่เราอาจกำหนดไว้ในบริการ และการโอนสกุลเงินเสมือนจริงและ/หรือสินค้าเสมือนจริงในระบบเรานั้นเป็นสิ่งต้องห้าม เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในหน้าบริการของเรา แต่ท่านไม่สามารถขาย แลก หรือโอนสกุลเงินเสมือนจริงและ/หรือสินค้าเสมือนจริงไปยังผู้ใช้บริการคนอื่น
ท่านยอมรับว่า หากเกิดกรณีที่ท่านฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการนี้ของเรา บัญชีของท่านหรือการให้บริการของเราอาจถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งอาจรวมถึงการหยุดให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องสกุลเงินเสมือนจริงและสินค้าเสมือนจริงทั้งหมดด้วย โดยเราของสงวนสิทธิ์ในการระงับและริบสกุลเงินเสมือนจริงและสินค้าเสมือนจริงทั้งหมดของท่าน โดยไม่จำต้องแจ้งล่วงหน้าให้ท่านทราบถึงเงื่อนไขหรือสาเหตุใดๆ รวมถึงเราจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อท่านสำหรับการริบหรือระงับดังกล่าวด้วย 
นอกจากนี้หากท่านไม่ได้ใช้สกุลเงินเสมือนของท่านเป็นเวลายี่สิบสี่ (24) เดือนขึ้นไป และบัญชีของท่านและสกุลเงินเสมือนจริงของท่านอาจถูกยกเลิก เนื่องจากไม่ได้ใช้งานด้วย
การใช้คำว่า “ซื้อ” ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ หมายถึงการชำระราคาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในการใช้เงินเสมือนจริงหรือสินค้าเสมือนจริงในระบบบริการของเราเท่านั้น ไม่ได้หมายถึงว่า ท่านจะได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของหรือกรรมสิทธิ์ในสกุลเงินเสมือนจริง หรือสินค้าเสมือนจริงใดๆในระบบของเรา แต่อย่างใด
การเปลี่ยนแปลงการระงับหรือการยกเลิกบริการ
เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดให้บริการบางส่วน หรือหลายๆส่วนของบริการทั้งหมดของเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านเข้าใจและยอมรับว่า เราอาจแก้ไขบริการของเราซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆและการแก้ไขส่วนต่างๆของบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
ท่านยอมรับว่าเราอาจระงับการให้บริการของเราชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในช่วงเวลาดังกล่าวท่านอาจไม่สามารถเข้าใช้งานในบริการของเราได้ ซึ่งหมายรวมถึง ณ เวลาที่เราทำการบำรุงรักษาระบบของเราตามปกติ หรือในกรณีฉุกเฉินด้วย
การให้บริการของเราจะดำเนินไปจนกว่าท่านผู้ใช้งานจะยกเลิกโดยลบบัญชีผู้ใช้งาน หรือการระงับการให้บริการโดยเรา เมื่อบริการของเราถูกยกเลิกแล้วสิทธิ์ต่างๆที่มีอยู่ในระบบของท่านภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเรา และหากท่านละเมิดข้อกำหนดใดๆที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ เรามีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกการให้บริการใดๆแก่ท่านได้ทันที รวมถึงอาจลบบัญชีผู้ใช้งานของท่านด้วย
กรณีที่ท่านถูกระงับการให้บริการและลบบัญชีผู้ใช้ออกจากระบบ ข้อมูลรวมถึงสกุลเงินเสมือนจริงและ/หรือสินค้าเสมือนจริงที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้งานของท่านทั้งหมด ท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคืนเป็นเงินจริงและเราขอปฏิเสธความรับผิดใดๆอันเป็นผลมาจากการบอกเลิกการให้บริการกับท่านทุกกรณี นอกจากนั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลบัญชีผู้ใช้และปฏิเสธการขอเข้าสู่ระบบของท่านในทางอื่นๆด้วย
การไม่รับประกัน
ท่านรับทราบและยอมรับว่า การเข้าใช้บริการของเราเป็นความสมัครใจของตัวท่านเอง และท่านยินยอมที่จะรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าใช้บริการของเรา รวมถึงการยอมรับในความผิดพลาดในการให้บริการที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบของเราทั้งหมดโดยไม่มีการรับประกันใดๆ โดยท่านได้เข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกันการให้บริการใดๆทั้งหมดรวมถึงการรับประกันความพึงพอใจการในเข้าใช้บริการของท่านและของรางวัลที่ท่านได้รับด้วย ทั้งนี้ เรา GetAmped Fighters Mobileให้บริการบนพื้นฐานตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะความสนุกเพลิดเพลิน และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม เราไม่สามารถรับประกันว่าการให้บริการเซิร์ฟเวอร์ของเราหรืออีเมลใดๆที่เราส่งให้ท่าน ปราศจากไวรัสหรือ malware อื่นๆ  และเราไม่สามารถรับประกันว่า ในการให้บริการของเราทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อหาข้อมูลในการให้บริการ หรือฟังก์ชั่นที่มีอยู่ในระบบการให้บริการของเรา จะสามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของท่านได้อย่างครบถ้วน ตลอดจน เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าในการใช้งานในระบบของเรา ท่านจะไม่ถูกขัดจังหวะหรือปราศจากข้อผิดพลาดใดๆเลย 
โปรดทำความเข้าใจอย่างละเอียดและรับทราบว่า เราไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อ ( 1 ) เนื้อหาผู้ใช้หรือ ( 2 ) ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่โฆษณาหรือนำเสนอโดยบุคคลที่สามผ่านระบบบริการของเรา ( 3 ) ของรางวัลท่านที่ได้รับ
ข้อจำกัดความรับผิดของเรา
ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โปรดทำความเข้าใจและยอมรับว่า ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม เรา GetAmped Fighters Mobileหรือบริษัท เอเบิ้ลเพลย์ จำกัด ซึ่งหมายรวมถึงผู้ร่วมงาน เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของเรา ขอปฏิเสธในความรับผิดใดๆต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการของเรา ดังนี้  
(1) การให้บริการ; (2) เนื้อหาใดๆมีอยู่ในระบบ; (3) ประสิทธิภาพในการใช้งานในระบบของเรา (4) รางวัล (5) การกระทำใดๆของเราในฐานะผู้ดูแลระบบ อันเป็นการตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านหรือบุคคลอื่น (6) การกระทำใดๆอันเป็นการเกี่ยวข้องกับงานอันมีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของเรา (7) การฝ่าฝืนหรือละเมิดระบบการรักษาความปลอดภัยใดๆของเรา 
ท่านเข้าใจและรับทราบอย่างดีแล้วว่า เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาผู้ใช้ หรือการกระทำผิดกฎหมายอันเป็นการกระทำของบุคคลที่สาม ตลอดจนความเสียหายจากการกระทำความผิดนั้นที่เกิดขึ้นกับท่าน
ท่านยอมรับว่า แม้ว่าท่านจะได้รับความเสียหาย สูญเสีย หรือถูกละเมิดสิทธิใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของเรา ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม และแม้ว่าความเสียหายนั้นจะสามารถเยียวยาได้หรือไม่ก็ตาม ท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะที่จะสั่งให้เรายุติการให้บริการ หรือยับยั้งการพัฒนาระบบการให้บริการ, การโฆษณา, หรือการดูแลระบบการให้บริการของเรา ท่านยินยอมสละสิทธิ์ด้วยความสมัครใจต่อการเรียกร้องใดๆเอากับเราอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้น
การชดใช้ความเสียหาย
โปรดทำความข้าใจและรับทราบว่า หากการกระทำอันใดของท่าน ไม่ว่าจะด้วยการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ หรือการโพสต์ข้อมูลผู้ใช้งานบนหน้าบริการของเรา เป็นเป็นการละเมิดต่อสิทธิ์ของเราหรือบุคคลที่สาม หรือเป็นการทำให้เราหรือบุคคลที่สามได้รับความเสียหาย ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ค่าใช้จ่าย และรวมถึงค่าดำเนินการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ ( 1 ) การใช้บริการของท่าน ( 2 ) การฝ่าฝืนข้อกำหนดการให้บริการนี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดอื่นๆของเราและ ( 3 ) เนื้อหาผู้ใช้ของท่านทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม ข้อกำหนดนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อไป แม้ว่าจะมีการยกเลิกการใช้งานบริการของเรา หรือลบบัญชีผู้ใช้งานไปแล้วก็ตาม
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
โปรดทำความเข้าใจและยอมรับว่า ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำใดๆที่ท่านอาจส่งให้กับเรานั้น อาจจะไม่ได้รับการตอบสนองหรือปฏิบัติตามทุกกรณีไป เรามีอิสระที่จะเลือกนำข้อมูลความคิดเห็น หรือคำแนะนำของท่านมาพิจารณาโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ และไม่จำกัดเพียงเพื่อการพัฒนาและทำการตลาดให้กับบริการของเราเท่านั้น ทั้งนี้ โดยไม่มีข้อผูกมัด หรือความรับผิด หรือค่าตอบแทนใดๆให้กับท่านทั้งสิ้น
ช่องทางการสื่อสาร
ท่านเข้าใจเป็นอย่างดีและยินยอมให้ เราส่งอีเมลถึงท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงโปรโมชั่น หรือข้อเสนอที่จะเกิดขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆในบริการของเราได้ และหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งข้อเสนอแนะใดๆเกี่ยวกับการให้บริการของเรา ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ที่ [email protected]
ข้อพิพาท
ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ “ข้อพิพาท” หมายถึง ข้อพิพาท การเรียกร้อง ความต้องการ การดำเนินการ หรือการโต้แย้งใดๆระหว่างท่านกับเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระบบการให้บริการ ของรางวัล หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้ ทั้งที่เป็นการกระทำไปโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม แต่ไม่รวมถึงการให้บริการของผู้ให้บริการรายอื่นหรือบุคคลที่สามที่ท่านอาจเข้าไปใช้บริการ เช่น Apple App Store, Google Play Store , Facebook หรือผู้ให้บริการ Payment Gateway เป็นต้น
ท่านตกลงและยอมรับว่า กรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้น ท่านมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการแจ้งหรือเรียกร้องได้ภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่เหตุข้อพิพาทนั้นเกิดขึ้น
 
ความเป็นโมฆะเฉพาะส่วน
หากข้อกำหนดการให้บริการนี้มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่อาจจะไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ให้ถือว่าเป็นโมฆะเฉพาะส่วนนั้นที่ไม่สามารถบังคับได้หรือที่ขัดต่อกฎหมาย และให้ข้อกำหนดส่วนอื่นมีผลบังคับใช้ระหว่างกันต่อไป
 
การสละสิทธิ์
โปรดทำความเข้าใจและรับทราบว่า ความล่าช้า หรือการไม่ดำเนินการบังคับข้อกำหนดในการให้บริการนี้ของเรา ไม่ว่าจะคราวหนึ่งคราวใดหรือหลายครั้งคราว ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ใดๆที่เราจะดำเนินการบังคับตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้
 
 
ข้อตกลงที่สมบูรณ์
ข้อกำหนดการให้บริการนี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงประกาศข้อมูลอื่นๆ ที่เราโพสต์บนหน้าบริการของเรา ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างท่านกับเรา และให้ยึดถือข้อกำหนดการให้บริการนี้เป็นที่สุด